Dersler

Right Left

İnteraktif Pazarlama Yüksek Lisans Programı 4 zorunlu, 6 seçmeli olmak üzere toplam 10 ders ve 1 bitirme projesinden oluşmaktadır.

Programın süresi 3 yarıyıldır. Bu süre öğrencilerin çalışma hayatlarından kaynaklanan zaman kısıtları göz önüne alınarak esnek olarak düzenlenmiştir. Bir dönemde en fazla 5 ders almak koşuluyla öğrenci kendi programını oluşturabilir.

Dersler hafta içi 19:00-22:00 ve Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında Santral Kampüsü’nde yürütülmektedir. Her ders haftada 2 saattir.